Aktualności
  • Grudzień 2015 r.

EGTI uzuskało II miejsce i nagrodę w konkursie na: 
opracowanie "Koncepcji przyszłego zagospodarowania osadów ściekowych 
z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy” 

Wyniki konkursu

 

  • Luty 2015 r.

Zapytanie ofertowe.

W związku z pracami nad przygotowaniem aplikacji dla projektu pn.:
„Zagospodarowanie materiałów i energii z quasi ciągłej instalacji recyklingu odpadów gumowych metodą pirolizy”
o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 „Instrument MŚP”,
zapraszamy do składania ofert na:

"Dostawę „pod klucz” quasi ciągłej instalacji recyklingu odpadów gumowych metodą pirolizy."

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe